کنفرانس آموزشی کرونا ویروس

کنفرانس آموزشی کرونا ویروس

سخنران : دکتر باقری متخصص بیماریهای عفونی

زمان: سه شنبه 29 بهمن 98

سالن کنفرانس بیمارستان شفا لاهیجان